EiMa creació

EiMa és un centre de creació i investigació per a la dansa i les arts vives dedicat a acollir, acompanyar i donar suport a processos de treball i experimentació, generar un diàleg amb el territori i crear una xarxa amb altres estructures i agents locals, nacionals i internacionals. També genera un festival anual, activitats formatives a diferents nivells i presentacions de processos de treball.

Les nostres residències donen suport a la visió singular de cada creador, buscant proporcionar un espai de diàleg i intercanvi d'experiències i coneixements entre artistes de diferents disciplines dins de les arts vives.

Propiciem una obertura de la visió de tots ells al voltant de les seves pràctiques, buscant esborrar límits, obrir noves interseccions i establir relacions de col·laboració i complementarietat.