Sobre EiMa

EiMa és una manera de fer i pensar. De fet, EiMa és una paraula en progressiu desús que al·ludeix a la capacitat innata que tenim les persones de fer les coses amb seny, cura i encert; de discernir i orientar-nos vers el que és bo per nosaltres i per a qui ens envolta i acompanya.

Volem revisar i discernir els encerts, les veus escoltades d’altres artistes, les correccions obligades dels processos creatius, els dibuixos coreogràfics, els silencis, les improvisacions, els textos, els impulsos, els estímuls visuals i sonors que ens han nodrit, les creacions realitzades amb edats perifèriques, l’orientació que hem donat a la pedagogia del moviment, la mirada atenta als processos creatius dels infants, la imprecisió o desenfocament dels processos creatius. Volem revisar la vulnerabilitat de fer-nos públics i fer visible el que acostuma a ser invisible per posar una alta dosi d’EiMa al projecte que ens que resta per recórrer.

Partim del desig de fomentar i compartir la curiositat que, al cap i la fi, és el motor que crea el moviment. Perquè, a poc a poc, anem filtrant i impregnant l’ambient de la confiança necessària per tal que participar no sigui cosa estranya, sino quelcom necessari i imprescindible.

Sobre Eima img 01