El centre

El centre 01

EiMa és un centre de creació i investigació per a la dansa i les arts vives dedicat a acollir, acompanyar i donar suport a processos de treball i experimentació, generar un diàleg amb el territori i crear una xarxa amb altres estructures i agents locals, nacionals i internacionals. També genera un festival anual, activitats formatives a diferents nivells i presentacions de processos de treball.

Les nostres residències donen suport a la visió singular de cada creador, buscant proporcionar un espai de diàleg i intercanvi d’experiències i coneixements entre artistes de diferents disciplines dins de les arts vives.

Propiciem l’obertura de la visió de tots i totes al voltant de les seves pròpies pràctiques, buscant esborrar límits, obrir noves interseccions i establir relacions de col·laboració i complementarietat.