Cybila

AMB Cia. Baal
20-31 MAIG
Amb aquest projecte, inspirat en les teories especulatives i eco feministes de les filosofes Donna Haraway i Vinciane Despret, volem explorar futurs possibles i descabellats, com a resposta als reptes ecològics als quals ens enfrontem.

L´imaginari amb el qual se situa en un món al llindar de l’apocalipsi, on els recursos s’esgoten, l’escalfament global és una realitat, i la natura respon amb força els desafiaments que ha d’enfrontar. Com a solució a aquesta situació se cerca un canvi global a través de generar la multi-espècie gràcies a la modificació genètica, on l´esser humà transmutarà amb una espècie del nostre planeta en perill d´extinció, per així sentir més profundament el mon no-humà, deixant d’ésser el principal protagonista de la terra, connectat a l’espècie amb qui s’hi hibridarà.

Cia. Baal

Baal treballa la hibridació de llenguatges que van des de la dansa contemporània, la dansa teatre, la performance i la tecnologia per crear projectes d’arts escèniques/arts vives, majoritàriament dedicats a la infància i la joventut, que es puguin desenvolupar tant a teatres i escoles com a espais no convencionals o museístics. Aquesta “companyia de dansa” va ser creada per Catalina Carrasco i Gaspar Morey el 2013 a Mallorca, Illes Balears. El seu focus està sobretot en la creació a través de la recerca i experimentació. Però també en provocar projectes socials, comunitaris i educatius.