Un mestissatge de propostes, un lloc de trobada en connexió amb el territori on conflueixen reflexió i creació.
Som fruit del diàleg; què en sortirà, d’enguany?

EiMa és una manera de fer i pensar. De fet, EiMa és una paraula en progressiu desús que al·ludeix a la capacitat innata que tenim les persones de fer les coses amb seny, cura i encert; de discernir i orientar-nos vers el que és bo per nosaltres i pel demés.

I així és, volem revisar i discernir els encerts, les veus escoltades d'altres artistes, les correccions obligades dels processos creatius, els dibuixos coreogràfics, els silencis, les improvisacions, els textos, els impulsos, els estímuls visuals i sonors que ens han nodrit, les creacions realitzades amb edats perifèriques, l'orientació que hem donat a la pedagogia del moviment, la mirada atenta als processos creatius dels nois, la imprecisió o desenfocament dels processos creatius, perquè són això, la vulnerabilitat de fer-ho públic, fer-ho visible el que acostuma a ser invisible... i tot es revisa per posar una alta dosi d'EiMA al projecte que ens que resta per recórrer.

Partim del desig de fomentar i compartir la curiositat que, al cap i la fi, és el motor que crea el moviment. Per, a poc a poc, anar filtrant i impregnant l'ambient de la confiança necessària pel fet de participar no sigui algú estrany, sinó que es converteix en algú necessari i imprescindible.