Batre | 5 d'agost
Un arbre li creix dins el cor, lentament travessa la seva pell morta, esqueixa,romp, les sevesbranques s’enlairen com serps enllà la sepultura, aspiren, xuclen l’entranya lluminosa del migdia, finsque la nit esdevé perennal, eterna, i els seus nervis encesos estrangulen l’univers. Andreu Vidal
Sinopsi

La terra fèrtil del projecte és el camp de Mallorca. Un terreny que fa brotar la pregunta. El camp posa en qüestió la corporeïtat dels creadors i la relació d’aquests amb la terra. La base de la peça se solidifica mitjançant el contacte del cos i amb el paisatge, juntament amb la contradicció de la contemporaneïtat i la tradició. Complexitat que permet enfocar la problemàtica des de les diferents disciplines dels creadors. Separar el blat de la palla: batre. L’acció de batre com a eina d’inspiració per crear i donar peu a la investigació del moviment, el cos i la paraula. Batre per donar lloc a una veu, la veu del paisatge.

19 a 24 h Camp Deulosal

 

Biografia/es
 
Tot fa brou
El col·lectiu sorgeix de la confluència de quatre joves que parteixen cadascun des d’una disciplina artística diferent. S’apleguen així el teatre visual, la dansa contemporània, l’acrobàcia des del circ, l’escultura i la paraula. Des d’aquesta heterogeneïtat hi sorgeix la necessitat d’experimentar expandint els camps artístics, nodrint-se mútuament. Cada un dels membres, des de la seva experiència, ha anat traçant la seva direcció així com descobrint universos propis. Enguany, les inquietuds particulars i la necessitat de crear col·lectivament han fet aflorar el projecte.