LA MUJER (DEL ) FRANCOTIRADOR - BARBARA BAÑUELOS | 5 A 18 DE DESEMBRE 2022 
Residència amb el suport del Teatre Principal de Palma
Sinopsi
Un projecte d'investigación sobre cos femení i literatura.
LA MUJER (DEL) FRANCOTIRADOR ÉS UN PROJECTE DE RECERCA SOBRE COS FEMENÍ I LITERATURA, QUE TÉ DUES LÍNIES DE RECERCA:
COS FEMENÍ I LITERATURA: Com s'ha anat transformant el cos femení al llarg de la història de la literatura? Com ha modificat als cossos ments lectors? Quins sistemes de creences es van establir a partir d'aquests imaginaris? Quines maneres de fer i d'estar en el món es van quedar fixades? Quin imaginari col·lectiu hem de posar en reflexió? Quins relats volem construir dels nostres cossos, identitats i subjectivitats pensants?
NOUS COSSOS PLÀSTICS: Els cossos han deixat d'imaginar, de travessar l'experiència amb el cos. La imaginació ha estat reemplaçada per la imatge ja feta (l'audiovisual). Si la imaginació construeix cos i pensament, subjectivitats pensants i identitats per sort flexibles, quines accions es poden desplegar des de les institucions públiques, espais de creació, per a afavorir, orientar i potenciar la plasticitat d'aquests cossos?
 
Biografia/es
 
Bárbara Bañuelos_Barbara Fournier
Formada, deformada i transformada entre Burgos, Madrid, Londres i Nova York, compagina el seu treball escènic amb projectes musicals. Els seus processos de recerca-creació tenen com a punt de partida un jo autobiogràfic que esdevé un jo expansiu (un nosaltres). On conceptes com: memòria, imaginació, temps, realitat-ficció, cos com a arxiu viu, es relacionen i es posen en joc per pensar-se des d'un altre lloc, transitant d'allò personal a allò social.