Parlem de les cures en el treball artístic | 4 d’agost
Trobada conduïda per Jordi Alomar i Mariantònia Oliver.
JORNADES PROFESSIONAL

M L’activitat creativa i artística forma part de la vida quotidiana, les poètiques i els llenguatges artístics creen identitats compartides en totes les comunitats, talment com ho fa el pastisser o la botiguera. Normalitzar aquestes relacions professionals, veïnals, artesanes, etc, vol dir posar l’atenció en l’escolta i el diàleg. Tenir cura que el diàleg i l’escolta acompanyi la vida quotidiana de forma creativa és una tasca de mediació, un acompanyament d’anada i tornada. Els artistes, més enllà de la producció d’espectacles, en el seu temps de recerca i creació desenvolupen dispositius experiencials que poden entrar en diàleg amb els agents culturals, els públics, els veïns i les comunitats. Però, com podem acollir, escoltar i dialogar? Com podem implicar els ciutadans i veïns en els dispositius artístics? Què podem fer per generar dinàmiques i complicitats que afavoreixen la corresponsabilitat? Com hem d’acompanyar-nos? Quantes i quines preguntes ens hem de fer encara?.

10h Ca Ses Monges

 

Biografia/es
 
Jordi Alomar
Musicòleg, músic i gestor cultural. Va ser professor associat del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears entre 2008 i 2012, així com del Servei d'Activitats Culturals de la Universitat de les Illes Balears. Ha estat director artístic del festival de música contemporània Encontre Internacional de Compositors i director d'IF Barcelona, biennal de teatre visual i de figures de Catalunya des de 2015. Investigador al CECUPS de la UB, ha combinat la recerca amb la gestió cultural freelance. Forma part del professorat del Departament de Producció i Gestió de l'Escola Superior de Música de Catalunya i des del passat 2021, és director del Museu de la Música de Barcelona - Centre Robert Gerhard.