Taller de procés creatiu It's My Party amb Meagan O'Shea

 

De  divendres 25 a diumenge 27 de Febrer. 

A Ca Ses Monges: Carrer de Sant Miquel 9, Maria de la Salut

Inscripció: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o 659 952 033

* Aquest taller és gratuït *

Taller de procés creatiu It's My Party amb Meagan O’Shea.

 

Taller obert a persones que s'identifiquen com a dones entre els 40-55 anys amb el desig d'explorar creativa i físicament, treballant amb moviment creatiu, dansa, veu, narració i improvisació per crear mini-solos i crear petits vídeos-dansa dels resultats, que seran editats per la cineasta de dansa Linnea Swan (enviats als participants per a la seva aprovació).

Meagan i Linnea treballan els canvis viscuts per les dones en aquesta franja d’edat. Un projecte d’experiéncies compartides amb dones de diferents llocs del món.

 

It’s My Party pretén investigar la nostra relació amb el dol, un exàmen del propòsit de vida i una reflexió sobre l'èxit. Cerca crear una connexió a través de l'espai i el temps  examinant el 'món globalment connectat', comunicant-se a través de la tecnologia, a través de zones horàries, estacions i experiències. 

 

It's My Party explora la vida secreta de totes i cadascuna de nosaltres: allò que ens mou, motiva i dissuadeix.

 

Web de l’artista: www.standupdance.com

 

 

 VER PROJECTE

METODOLOGIA OBLIC/SWITCH (Oblicuo/interruptor)

Es refereix al tercer impuls o reacció obliqua davant una situació. Aquesta metodologia cerca la possibilitat de trobar una nova perspectiva fora del paradigma binari.

Usar "Switch" com una forma d'arribar-hi: una instrucció emesa a través de l'exploració física i vocal que sol·licita tants oposats com sigui possible en una fisicalitat repetible, per treure les persones del seu cap-cervell i portar-les al seu cos- cervell. Aquest sistema d'improvisació genera una investigació creativa que examina les idees des de múltiples angles i mitjançant diferents formes (ball, moviment, veu, narració, instal·lació,...).

Cronograma:

Divendres 25

17 – 19h Introducció del projecte i activitats de escalfament i cohesió de grup

19h Presentació del Solo “Vicarious Estafi” de Meagan O’Shea

 

Dissabte 26

-3 hores matí: escalfament i introducció de la pràctica creativa física, “oblic/switch”. Entrevistes i diàlegs entre participants.

DINAR

-3 hores capvespre: revisió del material de les entrevistes i procés creatiu per treballar a partir de imatges, idees i frases. Compartir amb el grup

 

Diumenge 27

-3 hores al matí: escalfament i  traducció creativa a format vídeo

DINAR

-3 hores al capvespre: presentació de mini-solos per a l’audiència convidada i visualització de vídeos de participants de projectes anteriors.

 

Amb el material descobert a través d'Oblic/Switch, la participant desenvolupa una mini-performance amb expressions artístiques curioses i refrescants relacionades amb els temes de dol, propòsit de vida i èxit.

 

Meagan va desenvolupar la seva metodologia de proveïment creatiu Oblique/Switch a través del seu treball amb Action Theatre de Ruth Zaporah, Ensemble Thinking de Nina Martin. Usant improvisació i mapes mentals i buscant el "tercer impuls" (1er impuls = obvi, 2on impuls = oposat, 3er impuls = oblic) i examinant idees des de múltiples angles per descobrir perspectives generatives, curioses, refrescants i obliqües.

 

 

----------------- Español -----------------

 

 

Taller de proceso creativo It's My Party con Meagan O'Shea.

 

Taller abierto a personas que se identifican como mujeres entre los 40-50 años con el deseo de explorar creativa y físicamente, trabajando con movimiento creativo, danza, voz, narración e improvisación para crear mini-solos y crear pequeños vídeos-danza de los resultados, que serán editados por la cineasta de danza Linnea Swan.

 

Meagan y Linnea trabajan con los cambios vividos por las mujeres en esta franja de edad. Un proyecto de experiencias compartidas con mujeres de diferentes partes del mundo.

 

It's My Party pretende investigar nuestra relación con el duelo, un examen del propósito de vida y una reflexión sobre el éxito. Busca crear una conexión a través del espacio y el tiempo examinando el mundo globalmente conectado, comunicándose a través de la tecnología, a través de zonas horarias, estaciones y experiencias.

It's My Party explora la vida secreta de todas y cada una de nosotras: lo que nos mueve, motiva y disuade.

 

METODOLOGÍA OBLIC/SWITCH (Oblicuo / interruptor)

Se refiere al tercer impulso o reacción oblicua frente a una situación. Esta metodología busca la posibilidad de encontrar una nueva perspectiva fuera del paradigma binario.

Usar "Switch" como una forma de llegar: una instrucción emitida a través de la exploración física y vocal que solicita tantos opuestos como sea posible en una fisicalidad repetible, para sacar a las personas de su cabeza-cerebro y llevarlas a sus cuerpos- cerebro. Este sistema de improvisación genera una investigación creativa que examina las ideas desde múltiples ángulos y mediante diferentes formas (baile, movimiento, voz, narración, instalación,...).

 

Web de la artista: www.standupdance.com

 

Cronograma:

Viernes 25

17 – 19h Introducción del proyecto y actividades de calentamiento y cohesión de grupo

19h Presentación del Solo “Vicarious Estafi” de Meagan O’Shea

 

Sábado 26

-3 horas mañana: calentamiento e introducción de la práctica creativa física, oblicuo/interruptor. Entrevistas y diálogos entre participantes.

COMIDA

-3 horas tarde: revisión del material de las entrevistas y el proceso creativo para trabajar a partir de imágenes, ideas y frases. Compartir con el grupo

 

Domingo 27

-3 horas por la mañana: calentamiento y traducción creativa a formato vídeo

COMIDA

-3 horas tarde: presentación de mini-solos para la audiencia invitada y visualización de vídeos de participantes de proyectos anteriores.

 

 

Con el material descubierto a través de Oblic/Switch, la participante desarrolla una mini-performance con expresiones artísticas curiosas y refrescantes relacionadas con los temas de duelo, propósito de vida y éxito.

 

Meagan desarrolló su metodología de abastecimiento creativo Oblique/Switch a través de su trabajo con Action Theatre de Ruth Zaporah, Ensemble Thinking de Nina Martin. Usando improvisación y mapas mentales y buscando el “tercer impulso” (1er impulso = obvio, 2º impulso = opuesto, 3er impulso = oblicuo) y examinando ideas desde múltiples ángulos para descubrir perspectivas generativas, curiosas, refrescantes y oblicuas.