EiMa neix de la necessitat de fer una aturada per seguir endavant, per revisar i articular projectes que han estat vehiculats per Cia Mariatònia Oliver (1989) i l’associació La Impossible (2002).

EiMa és una manera de fer i pensar. De fet, EiMa és una paraula en progressiu desús que al·ludeix a la capacitat innata que tenim les persones de fer les coses amb seny, cura i encert; de destriar i orientar-nos cap allò que és bo per a nosaltres i per als altres. I així és, volem revisar i destriar els encerts, les veus escoltades d’altres artistes, les correccions obligades dels processos creatius, els dibuixos coreogràfics, els silencis, les improvisacions, els texts, els impulsos, els estímuls visuals i sonors que ens han nodrit, les creacions realitzades amb edats perifèriques, l’orientació que hem donat a la pedagogia del moviment, la mirada atenta als processos creatius dels infants, la imprecisió o desenfocament dels processos creatius, perquè són això, processos, la vulnerabilitat del fer-ho públic, fer visible el que sol ser invisible… i tot es revisa per posar-hi una alta dosi d’EiMa al projecte que ens queda per recórrer.

Partim del desig de fomentar i compartir la curiositat que, al cap i a la fi, és el motor que crea el moviment. Per, a poc a poc, anar filtrant i impregnant l’ambient de la confiança necessària per a que el fet de participar no sigui una cosa estranya, sinó que es converteixi en quelcom necessari i imprescindible.

Desplegament d’EiMa

EiMa s’articula amb dues potes: el Festival i el Centre de Creació. El Festival és un espai de trobada on es concreta el treball realitzat al Centre de Creació, que compta amb residències i formacions per a artistes locals, nacionals i internacionals i, per altra banda, amb programes artístics i pedagògics des de la dansa, que col·loquen la creació artística al centre del procés cognitiu i d’aprenentatge.

 

Objectius

És el moment de compartir aquest cúmul d’experiències i d’extreure conclusions per aprofundir sobre l’eix vertebral del fet creatiu, que serà un dels objectius de treball d’EiMa. Oferir una sèrie d’eines pels processos de creació, com desentranyar els plantejaments que hi ha darrere, quins conceptes ens poden ser útils per a la creació i l’enteniment d’una o una altra disciplina que estan presents i enriqueixen la lectura de la creació artística.

EiMa és un projecte creatiu amb esperit col·laboratiu i participatiu, vinculat al territori de Maria de la Salut per generar i promoure processos que connectin el poble amb les arts vives, i com el fet de viure’ls pot modificar i incidir en el paisanatge. La reverberació i l’efecte que aquestes vivències tenen sobre col·lectius, alguns d’ells totalment desvinculats del llenguatge contemporani artístic.

La creativitat és l’esforç per mirar la realitat d’una manera desacostumada, d’aquí el compromís revisionista i de retorn de les arts envers la societat que plantegen una anàlisi crítica del moment contemporani. Hem d’assumir la impossibilitat de deslligar l’àmbit de la creació artística d’altres pràctiques discursives i socials.