EiMa neix de la necessitat de fer una aturada per seguir endavant, per revisar i articular projectes que han estat vehiculats per Cia Mariatònia Oliver(1989) i l’associació La Impossible (2002).

EiMa és una manera de fer i pensar. De fet, EiMa és una paraula en progressiu desús que al·ludeix a la capacitat innata que tenim les persones de fer les coses amb seny, cura i encert; de destriar i orientar-nos cap allò que és bo per a nosaltres i per als altres. I així és, volem revisar i destriar els encerts, les veus escoltades d’altres artistes, les correccions obligades dels processos creatius, els dibuixos coreogràfics, els silencis, les improvisacions, els texts, els impulsos, els estímuls visuals i sonors que ens han nodrit, les creacions realitzades amb edats perifèriques, l’orientació que hem donat a la pedagogia del moviment, la mirada atenta als processos creatius dels infants, la imprecisió o desenfocament dels processos creatius, perquè són això, processos, la vulnerabilitat del fer-ho públic, fer visible el que sol ser invisible… i tot es revisa per posar-hi una alta dosi d’EiMa al projecte que ens queda per recórrer.

Partim del desig de fomentar i compartir la curiositat que, al cap i a la fi, és el motor que crea el moviment. Per, a poc a poc, anar filtrant i impregnant l’ambient de la confiança necessària per a que el fet de participar no sigui una cosa estranya, sinó que es converteixi en quelcom necessari i imprescindible.

OBJECTIUS

EiMa té com a objectiu principal ser un espai de creació i experimentació on convergeixen professionals de les arts escèniques amb la ciutadania. Es treballa en un ambient rural, en el poble de Maria de la Salut (Mallorca), fent partícip del procés artístic a la seva població local i, per extensió, a la de tota la illa. La creació d’aquest espai de socialització te la finalitat de trencar amb la idea de consum de cultura, diluint així la barrera entre l’artista i el públic. Al mateix temps, es pretén engendrar noves relacions i identitats a partir de la cultura local i el territori.

DESPLEGAMENT D’EIMA

El projecte d’EiMa té dos eixos de treball, el Centre de Creació i el Festival.

El Centre de Creació es desenvolupa al llarg de l’any. És un espai per acollir artistes, pensadors i creadors que requereixen d’un lloc per investigar i desenvolupar els seus processos creatius. Representa un espai de trobada, reflexió i de transferència de coneixement.

El Festival té lloc una vegada a l’any i,  durant dues setmanes, a partir de la idea de creació col·laborativa, es cristal·litza la interacció entre l’artista, la ciutadania i el territori. A través de tallers, activitats de trobada i la escenificació en camps agrícoles, es posen en pràctica noves maneres de relacionar-se i d’exercir cultura.

Amb el treball realitzat fins ara, EiMa s’ha convertit en un espai de referència a Mallorca per a la trobada reflexiva i d’experimentació entre professionals de les arts escèniques. Així mateix el festival ha aconseguit promoure una pràctica cultural transgressora, mitjançant la qual la cultura s’entén com a quelcom comunitari i en continua transformació. Perquè considerem que la cultura local ha de servir per a pensar sobre la societat, el territori i la identitat.