Vuelta y VueltaTeatre Dansa

La companyia Vuelta y Vuelta dansa teatre es va fundar a Menorca  l’abril de 2008, un grup de joves ballarins de diverses latituds coincideixen per causa i atzar.

Aposten per una comunicació diferent, un discurs directe i intimista.

Vuelta y Vuelta no té les grans pretensions d’explicar el camí; no obstant això, intenta mitjançant l’espontaneïtat d’una dansa orgànica, carregada de matisos entre allò romàntico i l’abstracte, fer que des dels seus seients, el públic es reconcilïi amb les seves debilitats.

Els ballarins de Vuelta y Vuelta sén: Doryan Suárez, Alejandro Porto, Marcela Hoffman, Laia Costa, Ana Royo, Joan Taltavull i Victoria Janer.