Joan Julià FerriolDansa Aèria

    Sóc en Joan Julià Ferriol, tenc 13 anys. Des de petit m’ha agradat el circ, i fa dos anys que en vaig a classes, especialment d’aeris.