Pertanys a alguna associació o ets artista resident en algun altre espai?
  SINO  Té el teu projecte suports institucionals i/o privats?
  SINO  Equip participants *  Motivacions i objectius de la residència particular a EiMa Creació *
  Màxim 15 línies  Projecte artístic *
  Màxim 5 pàgines
  Ha d’incloure una descripció del projecte de mínim 1500 –màxim 4500 caràcters amb espais inclosos.  CV del director/a del projecte *