La voluntat d’experimentar amb altres formes expressives porta als dos artistes que formen Rubik a ajuntar-se i buscar en el moviment la poètica i la força visual. Volen anar més enllà de la convenció del teatre de text, buscant altres maneres de suggerir i remoure al públic. Investiguen formats que no es concentrin exclusivament en la paraula. Influenciats per les arts del moviment i la dansa, aprofundeixen en la tècnica de la biomecànica. Es basen en les lleis de l’espai i temps per ser precisos en escena i aconseguir una nitidesa en les accions.

Aquesta companyia la formen Estitxu Zaldua i Juanjo Herrero, tots dos llicenciats en l’especialitat de Teatre Físic i Visual, en l’Institut del Teatre (Barcelona). Comparteixen un mateix imaginari i aposten per una forma més personal de fer teatre. Compten amb una sèrie de recursos adquirits en la seva formació amb els quals impregnen les seves peces; es basen en la dansa, la manipulació d’objectes i la biomecànica aplicada, amb els quals donen vida a les seves partitures teatrals. La seva immersió en la cerca d’una gestualitat definida i aprofundint en el treball del moviment, l’expressivitat del cos, la paraula, l’espai i tota la seva composició plàstica, que en conjunt componen una dramatúrgia pròpia. La importància resideix en el visual, en el poètic, en el marge que s’ofereix a l’espectador per intuir, interpretar i sentir.

Sinopsi de l’obra:

Dos personatges es troben a la festa del seu poble, la revetlla. El públic serà conduït per aquesta parella per un ball de sensacions d’alguns moments captats de les festes típiques.