Zumiriki d’Oskar Alegría, presentada pel propi creador
Dia 5 d’agost a les 21h.