Líneas

Cecilia Molano i Alícia Ramis

(Instal·lació performativa)

 

Entendre l’escriptura, el diari i la imatge com a pràctiques traslladades a l’escena, que permeten la trobada de memòries, la seva ordenació i la seva deriva. Definir el mecanisme que la memòria escrita constitueix com a eina dramatúrgica i de creació.

LLOC: Ca ses Monges
HORA: 20h