SALA GRAN 

Mides: 9,5 x 9,5.
Sol: fusta flotant.
Extres: compta amb espai annex per emmagatzemar material. 

SALA blanc

Pati