INFORMACIÓ IMPORTANT PEL COVID-19

 

D’acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries i les pròpies indicacions de l’Ajuntament de Maria:

 • L’aforament serà limitat. 

 • Les entrades només es podran comprar online a través d’entradium. A l’entrada cal ensenyar el justificant digital des del mòbil o imprès.

 • S’ha de portar mascareta. 

 • S’ha de respectar la distància de seguretat tant a l’entrada com en el recinte, així com en cues que es puguin donar en el bar o el lavabo.

 • L’entrada i la sortida es realitzaran en espais diferenciats

 • No es pot ballar ni quedar-se de peu. Heu de romandre asseguts durant les actuacions.

 • Els seients són bales de palla, us recomaneu que porteu mantes, teles o cadires de càmping.

 • Després d’emprar el bany desinfecta la maneta de la porta, el seient del vàter i totes les superfícies que hagis tocat amb les mans.

 • No compartiu els tassons

 • Si produïu fems sobretot, empreu les papereres per desfer-vos-en

 Si veniu acompanyats d’infants:

 • Heu de portar una tela per posar a terra

 • Heu d’evitar que corrin lliurement per l’espai

 

En comprar l’entrada o accedir al recinte del festival accepto que, en nom i representació propis, he adquirit entrades per assistir al festival eiMa 20′, organitzat per l’associació eiMa Creació, que se celebrarà del 4 al 7 d’agost de 2020, i mitjançant aquest document, DECLARO RESPONSABLEMENT que:

Conec la situació d’emergència sanitària causada per la malaltia infecciosa COVID-19, la simptomatologia i les conseqüències associades a la malaltia, així com les recomanacions de les autoritats sanitàries pel que fa a les mesures d’aïllament i distanciament social com la manera més efectiva per evitar l’exposició al virus.

He estat informat per eiMa de les mesures organitzatives i de prevenció implementades i les pautes a respectar pels usuaris durant l’assistència al festival eiMa per a minimitzar el contacte entre persones i reduir les oportunitats de contagi de la malaltia, i em comprometo a seguir escrupolosament totes les normes, indicacions i instruccions indicades per eiMa.

Jo (o algú dels que tinguin una entrada associada a la meva compra) no assistiré o no assistiran al festival eiMa en cas de presentar símptomes compatibles amb la COVID-19 o haver de romandre en aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic de COVID-19 o per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

Assumeixo que l’assistència al festival eiMa implica un risc d’exposició al COVID-19, el qual comporta un risc d’infecció que es pot derivar d’accions, d’omissions i/o de negligències pròpies o de tercers, i que del contagi de la malaltia poden resultar complicacions i seqüeles físiques i psicològiques, com ara malalties greus futures, lesions personals, incapacitat permanent i fins i tot la mort. I així ho transmetré a les persones que tinguin una entrada associada a la meva compra.

Accepto voluntàriament l’assumpció dels riscos descrits al punt 4) anterior i allibera expressament de qualsevol responsabilitat a eiMa per l’eventual contagi de la COVID-19.