Las Muchísimas de Cia. Mariantònia Oliver | 14 - 24 Novembre 20222
Després de la pandèmia ens tornem a trobar La Muchísimas de Cataluña i les de Mallorca, incorporant noves dones.
Sinopsi

Las Muchísimas és una peça de dansa-performance de caràcter inclusiu a càrrec de disset dones que passen dels 60 i expressen orgulloses la diversitat, l'experiència i l'ésser i estar sense perjudicis ni dependències. Amb un ric espai sonor de Joana Gomila, Las Muchísimas ballen la bellesa, la felicitat i l'esperança.

Las Muchísimas som totes amb les nostres particularitats i diferències i, alhora, amb l'essència de ser totes una. Som xarxa, diàleg, generositat, empoderament, alliberament, lluita, sensualitat i trànsit. SOM i SÓN cossos diversos amb les seves múltiples sintaxis particulars; cossos que parlen.

Biografia/es
 
Cia. Mariantònia Oliver
Cia Mariantònia Oliver es caracteritza per dur a terme un treball de creació multidisciplinar i compromès amb el territori. La companyia té tres vessants d'actuació: d'una banda la creació per a un públic adult, una segona focalitzada en la producció d'espectacles i projectes pedagògics per infants i joves, i una tercera generant projectes de Dansa Comunitària i d'Inclusió Social des de fa una dècada. A més, Mariantònia Oliver dirigeix EiMa, un centre de creació i un festival a Maria de la Salut, Mallorca.
Cia Mariantònia Oliver treballa la creació d’una manera multidisciplinar fent conviure dramatúrgicament el video-cinema amb música original y el moviment. És normal a la cia treballar amb performers que venen de diferents còdics del cos i del moviment. També es carateritza per articular creacions i experiències per públics tan adults com per infants. Compromesa en el treball i en donar a conèixer una dramatúrgia contemporània del moviment a diferents tipus de comunitats prenent com a referencia el territori.