Projecte Exposició camuflada | Juliol i Agost
Consisteix a ocupar als bars i botigues del poble amb imatges del Festival de passades edicions.
Sinopsi

Consisteix a ocupar el poble amb imatges del Festival de passades edicions. No es tracta de fer una exposició històrica convencional, que tingui com a eix vertebrador la progressió temporal, si no d'una retrospectiva on el nucli fonamental sigui la participació ciutadana, del públic, de les organitzacions i dels artistes.La proposta és de mostrar la implicació del poble i del camp en tot allò comunitari, en la construcció feta per la gent que hi ha participat de les experiències.La revisió i tria de les fotografies es farà entre els fotògrafs participants al llarg d'aquests anys, juntament amb la persona encarregada de la comunicació del festival, i amb la seva directora artística. A aquest grup s'hi sumarà un grup de persones de Maria de la Salut que acostumen a desenvolupar les accions fotogràfiques de diferents esdeveniments culturals del poble.Ens interessa molt especialment aquest projecte per tal d'observar les mirades i rebre els comentaris de la gent del poble i visitants, per a continuar amb l'agència comunitària que anem teixint entre totes. Per EiMa tots els participants són importants: públic, artistes, organitzadores. Totes seran "famoses" durant l'estiu.Aquesta tria es farà dins el mes de maig per tal que durant el mes de juny es puguin fer les còpies per ser penjades durant els mesos de juliol i agost. Aquestes imatges seran mesurades I penjades a diferents espais públics: Ajuntament, bars, botigues, carnisseria, perruqueries, barber, ferreteria...